O firmie - Trojek Group

maszyny na złomowisku

Trojek Group Sp. z o.o. prowadząc działalność w zakresie zbierania, transportu oraz hurtowego obrotu złomami metali dąży do uzyskania silnej i stabilnej pozycji na rynku poprzez: dotrzymywania uzgodnionych z Klientami standardów jakościowych dostaw surowców hutniczych, utrzymywanie ciągłego kontaktu oraz stałe zwiększanie satysfakcji Klientów, budowanie pozytywnych relacji z Dostawcami.